Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Les Chanterelles bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: functie vacant

Marthe van Stokkom, penningmeester

Wietske Brenters, secretaris

Joke Driessen, algemeen bestuurslid

Commissies en functies

We vinden het als koor belangrijk om sámen een koor te zijn. Dat betekent dat we niet alleen samen zingen en optreden, maar ook de organisatie rond het koor gezamenlijk uitvoeren. Daarvoor hebben we een aantal commissies.

De muziekcommissie houdt zich bezig met de keuze van de muziekstukken. We proberen een zo gevarieerd mogelijk repertoire op te bouwen en te onderhouden.

De kledingcommissie buigt zich over onze concertkleding. We kiezen er bewust voor om niet in een uniform te gaan zingen. We zijn individuen die samen iets delen. Vandaar de keuze voor één basiskleur (zwart) met een wisselend accent dat past bij de gelegenheid en de sfeer van het optreden. Iedereen kan daardoor zijn eigen stijl van kleding uitzoeken terwijl we samen door de kleurcombinatie toch een eenheid vormen.

De commissie hand- en spandiensten ondersteunt het bestuur met het regelen van allerlei praktische zaken.

De PR-commissie houdt zich bezig met communicatie en sponsoring. Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief voor leden en 2 keer per jaar een nieuwsbulletin voor alle geïnteresseerden, o.a. (oud)projectleden en Vrienden van Les Chanterelles. De PR-commissie onderhoudt gegevens en contacten met andere verenigingen en kunstenaars met wie we hebben samengewerkt of een samenwerking willen aangaan. Ook wordt er actief gezocht naar sponsoren, Vrienden en fondsen die ons met een financiële bijdrage helpen onze artistieke dromen te vervullen.

Naast de hierboven genoemde commissies kent het koor ook nog twee belangrijke functies, die van koormeester en bibliothecaris. De koormeester zorgt ervoor dat onze presentatie tijdens de optredens goed verzorgd is. De bibliothecaris beheert onze bladmuziek.