Nog een annulering

Helaas, kan ook onze muzikale bijdrage aan de Mis bij de Zusters Franciscanessen op zondag 19 april a.s. geen doorgang vinden.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en kracht in deze bizarre tijd. Blijf naar mooie muziek luisteren en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!